Header file
THÔNG TIN CHUNG
TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ

Văn bản quản lý nhà nước

Văn bản quản lý cấp trường

Tổ chức bộ máy quản lý và nhân sự

Thông tin về Tổ chức nhân vự và tuyển dụng

BA CÔNG KHAI & THANH TRA
CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI
NGƯỜI HỌC
TUYỂN SINH
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
KH-CN & ĐỐI NGOẠI
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, KỸ THUẬT
THƯ VIỆN VÀ CNTT
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VÀ THÔNG BÁO
HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ  NGÀNH KINH TẾ
HỘI THẢO <br>KHOA HỌC QUỐC TẾ
DTQTTS
Tra cứu điểm thi THPT Quốc Gia 2016
Kết quả thi THPT Quốc Gia năm 20
 

Kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2016 cụm thi số 30 tại tỉnh Hà Nam do Trường Đại học Thương mại chủ trì.

    - Kết quả chi tiết xem tại đây 

    - Thí sinh tra cứu điểm tại địa chỉ: tracuudiem.vcu.edu.vn

  TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ

  Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức 2016 - 26/12/2016

   Xem chi tiết

  Lịch thi vấn đáp Tuyển dụng viên chức 2016 - 7/12/2016

   Xem chi tiết

  Danh sách ứng viên đủ điều kiện thi vấn đáp chuyên môn Thi tuyển viên chức 2016 - 7/12/2016

   Xem chi tiết

  Kết quả thi tuyển dụng viên chức 2016 các môn Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học - 7/12/2016

   Xem chi tiết

  LỊCH THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016 - 21/11/2016

   Xem chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 QĐ: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức quản lý trong Trường Đại học Thương mại - 1/11/2016

 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - 1/11/2016

 Thông báo kết quả sơ duyệt hồ sơ tuyển dụng viên chức 2016 - 26/10/2016

 GẶP MẶT CÁC ĐỒNG CHÍ ĐẾN TUỔI NGHỈ HƯU - 19/9/2016

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016 - 5/9/2016

 CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN VIÊN CHỨC QUẢN LÝ VÀ THÀNH LẬP CHI BỘ TẠI CƠ SỞ HÀ NAM - 30/8/2016

  Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và Chuẩn đầu ra các ngành-chuyên ngành đào tạo Truong ÐHTM - 25/4/2016

Đăng ký học
<center>TUYỂN SINH <br>SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1<br>THÁNG 3 NĂM 2017</center>
TS Lien thong 2016
ĐT Quốc tế, thạc sỹ
ĐT Quốc Tết TS thạc sỹ tài chính
ĐT Quốc Tết TS thạc sỹ tài chính - liên kết
Thực hiện Quy chế công khai của ĐHTM
Doi tac cua truong