Header file
THÔNG TIN CHUNG
TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ
BA CÔNG KHAI & THANH TRA

Văn bản quản lý nhà nước

Văn bản quản lý cấp trường

Hoạt động thanh tra

Ba công khai

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI
NGƯỜI HỌC
TUYỂN SINH
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
KH-CN & ĐỐI NGOẠI
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, KỸ THUẬT
THƯ VIỆN VÀ CNTT
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VÀ THÔNG BÁO
HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ  NGÀNH KINH TẾ
HỘI THẢO <br>KHOA HỌC QUỐC TẾ
DTQTTS
Tra cứu điểm thi THPT Quốc Gia 2016
Kết quả thi THPT Quốc Gia năm 20
 

Kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2016 cụm thi số 30 tại tỉnh Hà Nam do Trường Đại học Thương mại chủ trì.

    - Kết quả chi tiết xem tại đây 

    - Thí sinh tra cứu điểm tại địa chỉ: tracuudiem.vcu.edu.vn

Trường Đại học Thương mại  -3 Công khai

THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI CỦA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI


Năm 2014 - 2015

Báo cáo tổng hợp

Biểu 20

Biểu 21

Biểu 22

Biểu 23

Biểu 24

 

Năm 2013 - 2014

Báo cáo tổng hợp

Biểu 20

Biểu 21

Biểu 22

Biểu 23

Biểu 24

 

Năm 2012 - 2013

Báo cáo tổng hợp

Biểu 20

Biểu 21

Biểu 22

Biểu 23

Biểu 24

 

Năm 2011 - 2012

Báo cáo tổng hợp

Biểu 20

Biểu 21

Biểu 22

Biểu 23

Biểu 24

Đăng ký học
<center>TUYỂN SINH <br>SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1<br>THÁNG 3 NĂM 2017</center>
TS Lien thong 2016
ĐT Quốc tế, thạc sỹ
ĐT Quốc Tết TS thạc sỹ tài chính
ĐT Quốc Tết TS thạc sỹ tài chính - liên kết
Thực hiện Quy chế công khai của ĐHTM
Doi tac cua truong