Header file

Trang chủ | Điểm tuyển sinh | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

THÔNG TIN CHUNG
GIỚI THIỆU CHUNG
NGƯỜI HỌC
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
KH-CN & ĐỐI NGOẠI
TUYỂN SINH, TUYỂN DỤNG

Văn bản quản lý NN mới

có liên quan

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy

Thông tin tuyển sinh

Đào tạo quốc tế

Thông tin tuyển sinh Sau đại học

Thông tin tuyển sinh Tại chức và Liên thông đại học

Thông tin tuyển sinh các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ

Thông tin & thông báo

tuyển dụng nhân lực

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ
THƯ VIỆN
HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ
  NGÀNH KINH TẾ HỌC

TÌM KIẾM

HỘI THẢO
KHOA HỌC QUỐC TẾ
NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ
KINH DOANH HIỆN ĐẠI
Phòng đào tạo
Khoa tại chức
Đoàn thanh niên

LIÊN KẾT WEBSITE

WEBLINK

  Tuyển sinh, tuyển dụng

Tuyển sinh thạc sĩ Tài chính khóa 7 liên kết với Đại học Jean Moulin Lyon 3 - 16/5/2014

   Xem chi tiết

Thông tin tuyển sinh đai học chính quy năm 2014 - 10/3/2014

   Xem chi tiết

Danh sách ứng viên trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2013 - 14/2/2014

   Xem chi tiết

Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2013 - 14/2/2014

   Xem chi tiết

Thông báo kết quả tuyển dụng, kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2013 của trường Đại học Thương mại - 14/2/2014

Căn cứ vào kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2013, Trường Đại học Thương mại thông báo kết quả tuyển dụng, kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2013 của Trường, cụ thể như sau   Xem chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 Kết quả thi tuyển dụng viên chức năm 2013 - 20/1/2014

 Lịch thi vấn đáp tuyển dụng viên chức trường ĐH Thương mại năm 2014 - 9/1/2014

 Kết quả thi chuyên môn tuyển dụng viên chức trường ĐH Thương mại năm 2014 - 9/1/2014

 Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức năm 2013 - 12/11/2013

 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013 - 11/11/2013

 Trường Đại học Thương mại tuyển sinh thạc sĩ Tài chính kiểm soát khóa 6 (Liên kết giữa trường Đại học Lyon 3 và trường Đại học Thương mại) - 24/9/2013

 Thông báo về việc trả giấy báo dự thi tuyển sinh năm 2013 - 3/6/2013


Danh sách địa điểm
thi Tuyển sinh 2013


Thực hiện Quy chế
công khai của ĐHTM


Trung tâm Ngoại ngữ
Smart Learn


Tuyên bố chuẩn đầu ra của
Đại học Thương mại


Danh sách cấp bằng
Trường Đại học thương mại

Doi tac cua truong
  Đối tác của trường